สถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน

บรรยากาศภายในหมู่บ้าน หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ภายในวัดศรีสุพรรณ มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสและชื่มชมมากมาย ดังนี้


พระวิหาร

     พระวิหารของวัดศรีสุพรรณเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส สุริยวงศ์ ประมาณ พ.ศ. 2342 ปัจจุบันมีอายุได้ 200 กว่าปี ยกฐานด้วยก่ออิฐโบกปูน โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ ลดชั้นด้านหน้า 4 ชั้น หลัง 2 ชั้น สร้างมุขทางขึ้นลงด้านข้าง โครงสร้างหน้าต่างรับน้ำหนักลวดลายปูนปั้น ประดับกระจกสีและงานแกะสลักไม้ลวดลาย ปิดทองคำเปลว ประดับกระจกแก้วอังวะภายใน พระวิหารได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพุทธศิลปกรรมล้านนา จัดองค์ประกอบศิลป์ภายในพระวิหารอย่างงดงาม โดยรักษาของเดิมที่มีอยู่แล้ว เพิ่มเติมงานศิลป์ชุดใหม่ คือ ภาพพระพุทธเจ้า (ภาพผะเจ้า) ภาพ โพธิปักขิยธรรม ภาพเมืองนิพพาน ภาพ 12 พระธาตุประจำปีเกิด ภาพพรหมาจักรวาฬธรรมา คือ มงคลจักรวาฬและจักรวาฬเชียงใหม่ ภาพเทวจักรวาฬธรรมาและสร้างภาพชุดทศชาติด้วยฝีมือช่างเครื่องเงินโดยทำด้วยอลูมิเนียม พระวิหารเป็นศูนย์กลางศาสนกิจของวัดมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

หลักศิลาจารึกประวัติวัด

     เป็นการจารึกด้วยอักษรฝักขามบนหินทรายแดง เพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกถึงท้องถิ่นแห่งนี้ว่าได้ ก่อร่างสร้างฐานเป็นปึกแผ่นมาเป็นเวลานานและ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันหลักศิลาจารึกนี้ยังคงเป็นหลักศิลาจารึกที่สมบูรณ์ทุกประการและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีก ชิ้นหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

หอไตร

     เเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ อายุประมาณ 200 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐโบกปูนรูปทรงสี่เหลี่ยม ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ อาคารชั้นบนสร้างเป็นห้องเก็บพระไตรปิฎก ตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลัก ปิดทองคำเปลว ประดับแก้วอังวะเป็นพื้นลาย ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของวัด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่สร้างสรรค์จากแรงศรัทธาของคนในชุมชน วัดศรีสุพรรณได้ช่วยกันสร้าง

พระอุโบสถเงิน

     อุโบสถเงินสร้างโดยแฝงคำสอนทางพุทธศาสนาไว้ในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เริ่มจากรอบกำแพงแก้วอุโบสถประดับด้วยภาพสิบสองนักษัตร เปรียบกับเหมือนมนุษย์ที่เกิดมาครบทุกราศีเป็นเวไนยสัตว์ เกิดมาเวียนว่ายตายอยู่นอกกำแพงแก้วไม่หลุดพ้นจากวัฎจักรสงสาร เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีพญานาค (มานพนาค) ที่ปลอมเป็นมนุษย์เพื่อมาบวชแต่ไม่สามารถบรรพชาได้เนื่องจากไม่ใช่มนุษย์ จึงยกย่องให้เป็นผู้ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเฝ้าหน้าประตูโบสถ์ ถ้าหากเวไนยสัตว์ผู้ใดต้องการหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดต้องศึกษาอริยทรัพย์ 7 ซึ่งแทนด้วยฉัตร 7 หลัง ที่ประดับอยู่บนหลังคาอุโบสถ ก่อนหน้านั้นต้องข้ามทะเลสีทันดรซึ่งสร้างเป็นลวดลายที่พื้นรอบอุโบสถ และต้องผ่านป่าหิมพานต์ซึ่งเปรียบเหมือนอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุธรรม ซึ่งป่าหิมพานต์นี้ได้สร้างเป็นลวดลายไว้รอบผนังด้านนอกอุโบสถ

องค์พระพิฆเณศ

     องค์พระพิฆเณศถือว่าเป็นบรมครูแห่งความสำเร็จ มีขนาดหน้าตัก 1,025 เมตร สูง 1.50 เมตร ทรงเครื่องศิลปกรรมล้านนา ในการสร้างมุ่งให้เสร็จและประกอบพิธีเทวาภิเษกให้ได้ภายใน 1 วัน 1 คืน เพื่อประดิษฐานบนแท่นขันครูหลวง ซึ่งใต้แท่นนั้นมีเครื่องมือช่างฝังอยู่เพื่อเป็นศิริมงคลว่าพระพิฆเนศจะเป็นผู้ที่อวยพรให้งานช่าง ประสบความสำเร็จ เป็นครูของช่างทั้งปวง และถือว่าช่างทุกคนมีครูเดียวกันคือ พระพิฆเนศ อันเป็นกุศโลบายให้ช่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีทิฏฐิต่อกันในการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน

ถนนคนเดินวัวลาย หรือถนนคนเดินวันเสาร์

     ถนนคนเดินวัวลายจะเริ่มเปิดตอนประมาณ 17:00 น. และจะปิดประมาณ 22:00 น. ช่วงเวลาที่คนจำนวนมากที่สุด จะเป็นช่วงระหว่างเวลา 19:00 – 20:00 น. ถนนคนเดินวัวลายจะปิดถนนวัวลายทั้งเส้น ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรให้เป็นทางเดินของผู้คนและเป็นที่เปิดร้านค้า อันประกอบด้วยร้านขายของมากมายทั้งของกินของใช้ ของฝากและของที่ระลึก