ผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน

เครื่องเงินวัวลาย วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ คลิก


     สลุงและขันเงิน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนวัดศรีสุพรรณ สลุงและขันเงินมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่มีน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน สลุงจะมีน้ำหนักเงินตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป ส่วนขันเงินมีน้ำหนักเงินน้อยกว่า 10 บาท
     สลุงพื้นเมืองของเชียงใหม่นั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ก้นและที่ปาก ไม่ต่างกันมากนัก ทำให้รูปทรงของสลุงเกือบจะตรงเป็นทรงกระบอกเลยทีเดียว ซึ่งแตกต่างจากขันของภาคกลาง ที่เป็นทรงปากกว้างแต่ก้นแคบใน แบบที่เรียกว่าทรงมะนาวตัด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน วัดศรีสุพรรณอื่น ๆ อาทิ ข้อแข้งข้อขา (กำไลข้อเท้า) เป็นเครื่องประดับสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับทั่วไปและโต๊ะใส่เมี่ยงเพื่อถวายพระที่มีลวดลาย ที่สวยงามซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน

ขันเงินหรือสลุงเงิน

ขันเงินหรือสลุงเงิน

ขันเงินหรือสลุงเงิน

กำไลเงิน

ขันเงินหรือสลุงเงิน

ขันเงินหรือสลุงเงิน