กิจกรรมวัดศรีสุพรรณ

กิจกรรมที่ทางวัดศรีสุพรรณได้จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม

การสอนทำเครื่องเงิน

By admin


2018-09-05

ท่านใดสนใจเรียนทำเครื่องเงินวัดวัวลายของศรีสุพรรณ ทางวัดสอนให้ฟรีค่ะ!!

ลงสมัครเรียนการทำเครื่องเงินได้ที่เว็บนี้ ลงทะเบียนเรียน 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
  4. ใบลงทะเบียนเรียน (ปริ้นจากเว็บนี้)

 

 

 

ดำเนินการอ่านต่อ

กิจกรรมประจำวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

By admin


2017-12-03

กิจกรรมประจำวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ สำหรับนักท่องเที่ยว

   ********หากเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า*********

ดำเนินการอ่านต่อ

กิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพกายและจิต

By admin


2017-12-02

Touch Buddhist way of living

Buddhist way of living

Silver Temple Foundation (S.T.F) invites you to touch the Thai Buddhist way of living under the concept of “Good Nature,Good Air, Good Water, Good Food and Good Mind” with the following activities.

 

ดำเนินการอ่านต่อ

Monk Chat & Meditation

By admin


2017-12-02

Monk Chat & Meditation @ Silver Temple, Chiangmai Thailand.

Monk Chat and Meditation Program

Three days a week: Every Tuesday, Thursday and Saturday 

  1. Register to receive document and clothing for those who are impolite.
  2. Beginning to chat with monks at 5:30 – 7:15 and to practice the basically Concentrate Meditation at 7:30 – 9:00 p.m.
  3. Please dressing and speak properly to intend the benefits by making merit depending on good deed.
  4. Please help us to improve by sharing your idea and experience to members monk chat as well.

ดำเนินการอ่านต่อ