กิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพกายและจิต

Touch Buddhist way of living

Buddhist way of living

Silver Temple Foundation (S.T.F) invites you to touch the Thai Buddhist way of living under the concept of “Good Nature,Good Air, Good Water, Good Food and Good Mind” with the following activities.

 

Example blog post alt

ปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

Example blog post alt

เมื่อวันเสาร์ที่่ 25 มีนาคม 2560 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งจำนวน 20 คนเดินทางเลี้ยงพระมื่อเช้าและปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ดำเนินการสอนโดย กลุ่มพี่เลี้ยงนำปฏิบัติธรรมบุคลากรที่สืบเนื่องมาจากการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมร่วมกิจกรรมกรรมโครงการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สนใจพานักท่องเที่ยวมาฝึกปฏิบัติธรรม ติดต่อ ประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณ ได้ตลอดเวลา ติดต่อ คุณสวรรค์ แคว้นไธสงค์   089-4322495

0 comments

แสดงความคิดเห็น