การสอนทำเครื่องเงิน

ท่านใดสนใจเรียนทำเครื่องเงินวัดวัวลายของศรีสุพรรณ ทางวัดสอนให้ฟรีค่ะ!!

ลงสมัครเรียนการทำเครื่องเงินได้ที่เว็บนี้ ลงทะเบียนเรียน 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 ใบ
  4. ใบลงทะเบียนเรียน (ปริ้นจากเว็บนี้)

 

 

 

Example blog post alt

หลักสูตรการเรียน

Example blog post alt

  1. หลักสูตรเครื่องประดับ
  2. หลักสูตรเครื่องใช้ครัวเรือน
  3. หลักสูตรแผ่นภาพ

1 comments

 

สมศักดิ์ ภัคดี

 สนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบนี้ครับ

2018-09-05 00:40:52

แสดงความคิดเห็น